പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ

ഓരോ ജനസമൂഹവും പിന്തുടരുന്ന ശാസ്ത്രീയതത്വങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ, ഒട്ടേറെ നാളത്തെ ശ്രമഫലമായി ഉണ്ടായതാണ്. അതേസമയം ചില തത്ത്വശാസ്ത്ര കടുംപിടിത്തങ്ങളിലൂന്നിനിന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും വിരളമല്ല.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലൂക്ക – നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും മുന്‍ഗാമി

നമ്മള്‍ എന്നാല്‍ മനുഷ്യര്‍ മാത്രമല്ല; ഈ ഭൂമിയിലെ സര്‍വ്വമാന ജീവജാലങ്ങളും എന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാകുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

‘പാരസിറ്റാമോളിന്റെ’ അറുപതുവർഷം 

പനിവരാത്തവരായിട്ടാരുമില്ല; പാരസിറ്റാമോൾ കഴിക്കാത്തവരായും എന്ന് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്താലും എതിർക്കാനാള് കുറവായിരിക്കും. പനിയെന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം ഓർമയിലെത്തുന്ന സൂചകമാണ് മലയാളിക്കിന്ന് പാരസിറ്റാമോൾ. എലി – പൂച്ച, പാമ്പ് – കീരി എന്നീ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാലുറക്കൊക്ക്

മധ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ ശുദ്ധജല ചതുപ്പുപ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കൊക്കുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ പക്ഷിയാണ് ഷു ബിൽ. വലിയ ഷൂ ആകൃതിയിലുള്ള കൊക്കിൽ നിന്നാണ് ഇവയ്ക്ക് പേര് ലഭിച്ചത്. കൊക്കുകളുടെ വിഭാഗത്തിലാണിവയെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 229 230 231