ധൂമകേതുവിനെ വരവേൽക്കാം – COMET LUCA TALK രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

എന്താണ് ധൂമകേതു ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന C/2022 E3 ZTF ധൂമകേതുവിനെ എങ്ങനെ കാണാം? – LUCA TALK ൽ ഡോ. എൻ.ഷാജി. , ഡോ. നിജോ വർഗ്ഗീസ് എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജനുവരി 27 വെള്ളി, രാത്രി 7.30 ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

2023 ലെ ആകാശക്കാഴ്ചകൾ – വാനനീരീക്ഷണ കലണ്ടർ

സ്‌കൂൾകുട്ടികൾ മുതൽ അമച്വർ വാനനിരീക്ഷകർവരെ ഇന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി മാനം നോക്കുന്നുണ്ട്. വാനനിരീക്ഷകർക്ക് ധാരാളം കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന  വർഷമാണ് 2023 .

C/2022 E3 ZTF ധൂമകേതു – കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ

C/2022 E3 ZTF ധൂമകേതു2022 മാർച്ച് മാസം രണ്ടാം തീയതി കാലിഫോർണിയയിലെ മൗണ്ട് പലോമറിലെ Zwicky Transient Facility (ZTF) ഉപയോഗിച്ചു നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ ധൂമകേതുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. വളരെ നീണ്ട ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെയാണ്...

Close