അതിവേഗ റെയിലും കേരളത്തിന്റെ ഗതാതഗതനയവും – ഡോ.ആർ.വി.ജി.മേനോൻ RADIO LUCA

കെ റെയിൽ പദ്ധതി വീണ്ടും ചർച്ചകളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട വായ്പ സമാഹരിക്കാൻ നീതി ആയോഗിന്റെ അനുമതിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമാണോ? നിലനിൽക്കുന്ന റയിൽവേ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ? ഈ പദ്ധതിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് ? ഇപ്പോൾ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ഭാവി വികസനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ? എന്താണ് ബദൽ സാദ്ധ്യതകൾ ?
ഡോ ആർ വി ജി മേനോൻ സംസാരിക്കുന്നു..റേഡിയോ ലൂക്കയിലെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കൂ…

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ബ്ലൂ ഇക്കോണമിയും ഇന്ത്യയും

ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് 2021 ഫെബ്രുവരി മാസം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബ്ലൂ ഇക്കോണമി കരടു നയരേഖ 2021 ചർച്ച ചെയ്യുന്നു

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശം : ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും

2021 ജനുവരിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശവിജ്ഞാപനം വിശദമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നു. ESZ വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവരുടെ വാദഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പുതിയ കരട് ESZ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം കൈകൊള്ളേണ്ട നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ 2030 – നാം ശരിയായ പാതയില്‍ ആണോ?

മെച്ചപ്പെട്ടതും സുസ്ഥിരമായ ഭാവി എല്ലാവർക്കും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാതൃകയാണ് സുസ്ഥിരവികസനലക്ഷ്യങ്ങൾ. 2030-ലേക്കുള്ള വികസനത്തിലേക്കുള്ള അജണ്ട നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലേക്കുമുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും സമൂഹത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു ഉത്കൃഷ്ട രൂപരേഖയാണിത്‌.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

Manual Scavenging – ഇന്ത്യയിൽ RADIO LUCA

Manual scavenging എന്ന സാമൂഹ്യഅനീതി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇതിന്റെ ജാതിപരവും ലിംഗപരവും സാമ്പത്തികവുമായ കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു..

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി -നാളെയുടെ വികസനമാതൃക

എന്താണ് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി ? വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്ത് കാർബൺ തുലിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പഠനങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നൂതനവും ഭാവനാത്മകവുമായ ട്രീ ബാങ്കിങ് പദ്ധതിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും ഭാവികേരളവും – RADIO LUCA

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വെല്ലുവിളികളുമാണ് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുന്നിലുള്ളത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രമായ കില ഡയറക്ടർ ഡോ. ജോയ്‌ ഇളമണുമായി ഡോ. ഡാലിഡേവിസ്, ജി.സാജൻ, രാജേഷ് പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കുന്നു. കേൾക്കാം

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മാനവ വികാസ സൂചകം വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു

മാനവ വികാസ സൂചിക സമൂഹത്തിലെ അസമത്വം പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന പരിമിതിയുണ്ട്‌. ഇതു കണക്കിലെടുത്താണു 2010ൽ അസമത്വം ക്രമപ്പെടുത്തിയ വികാസ സൂചകം (inequality adjusted HDI, IHDI) ആവിഷ്കരിച്ചത്‌.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 2 3 5