വെളുത്ത വിഷ(മ)ങ്ങൾ 

പഞ്ചാര ശരിയ്ക്കും വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വിഷമാണോ? അമിതവണ്ണവും പ്രമേഹവും ഇണ്ടാക്കണത് പഞ്ചസാരയാണോ? ശർക്കരയിലുള്ള ധാതുക്കളോ ഇരുമ്പോ പഞ്ചസാരയിലുണ്ടോ? തേനും ശർക്കരയും ആണോ പഞ്ചസാരയേക്കാൾ നല്ലത് ?

പൂവങ്കോഴികളില്ലാത്ത കാലം

മോളമ്മകുഞ്ഞുമോളും പെണ്ണമ്മയും --Email കഥാപാത്രങ്ങൾ [su_expand more_text="കഥാപാത്ര വിശദീകരണം" less_text="ചെറുതാക്കാം" height="3" text_color="#7a0606" link_color="#766e16" more_icon="icon: folder-open" less_icon="icon: folder"]പെണ്ണമ്മ - വിരമിച്ച സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍.അച്ചന്‍‌കുഞ്ഞ് - പെണ്ണമ്മയുടെ കെട്ടിയോന്‍, വിരമിച്ച ബാങ്കുദ്യോഗസ്ഥന്‍.കുഞ്ഞച്ചന്‍- പെണ്ണമ്മയുടെ ഇളയ...

Close