വൈറസുകളുടെ അദൃശ്യ സാമ്രാജ്യം 

അലക്സ് ജോസ്എം.എസ്.സി. മൈക്രോ ബയോളജികൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലEmail [su_dropcap style="flat" size="4"]ഇ[/su_dropcap]ന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതികചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന 'ഇൻഡിക്ക' എന്ന തന്റെ ആദ്യ പുസ്തകത്തിലൂടെ തന്നെ ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് പ്രണയ് ലാൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ...

ലോക ബാലപുസ്തക ദിനം

പുസ്തകങ്ങളെ വെറുത്തിരുന്ന കുട്ടി പുസ്തകത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെങ്ങനെ ? ലൂക്ക കഥ വായിക്കു.. കഥ വായിക്കാം വായിക്കാം കേൾക്കാം ലൂക്ക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കുട്ടിപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ബാലപുസ്തകങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വാങ്ങാം സമത വെബ്സൈറ്റ്

വാക്കുകൾ ആസ്വദിച്ച മനുഷ്യൻ

എൻ. ഇ. ചിത്രസേനൻ----FacebookEmail ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ? ചുറ്റും നോക്കുക; നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖം കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു കൈ നീട്ടുക;...

മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ മോഡലുകളുടെ പ്രാധാന്യം

ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃകകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു? അവയുടെ ശക്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ നന്മയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കാം? എന്ന് ഈ പുസ്തകം വിശദമാക്കുന്നു.

രൂപകങ്ങളും ഗണിതശാസ്ത്രവും – യുക്തി മാത്രമാണോ ഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.?

രാഹുൽ കുമാർ ആർ.Research Scholar Department of Mathematics IIT MadrasFacebookLinkedinEmail പുസ്തക പരിചയം യുക്തി മാത്രമാണോ ഗണിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.? പ്രശസ്ത ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരായ ജോർജ് ലക്കോഫും റാഫേൽ നൂനസും എഴുതിയ 'Where Mathematics comes...

മസ്തിഷ്കം എന്ന ഭൂപടശേഖരം

ഈ പുസ്തകം മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാവിവരണം പോലെയാണ്. ഒരു കഥ പറയുന്ന ലാഘവത്തോടെ നർമത്തോടും പരിചയത്തോടുംകൂടി, റെബേക്ക ഷ്വാർസ്കോസ് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് കോർട്ടക്സിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും..

മഹാമാരികളെപ്പറ്റി ഒരു അമൂല്യഗ്രന്ഥം

മനുഷ്യന്റെ അതിജീവനചരിത്രം മഹാമാരികളുമായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ കൂടിയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെയും അതിനായി ശാസ്ത്രം സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെയും വിപുലവും ഗഹനവുമായ ചരിത്രമാണ് ഈ ഡോ.ബി.ഇക്ബാലിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം

Close