ഓർമ്മയുടെ അറകൾ

സംഗീതവും മനുഷ്യ മനസും എത്ര ആഴത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറവിരോഗത്തിന് ഇതുവരെ കാണാത്ത അടരുകളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണ്?

നിപ – നാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – ഡോ.കെ.കെ. പുരുഷോത്തമൻ

നിപ – നാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?, എന്താണ് നിപ വൈറസിന് വന്നമാറ്റം? , വാക്സിൻ ഒരു പരിഹാരമാകുമോ ?, നിപ കോവിഡ് 19 ൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.. നിപ – ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് – ഡോ.കെ.കെ.പുരുഷോത്തമൻ (Retired. Preffesor, Medical College, Thrissur) സംസാരിക്കുന്നു…

കോവിഡിൽ നിന്നും നിപയിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾകൊള്ളാം

മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിരവധി പകർച്ചവ്യാധികൾ മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് സൂക്ഷ്മജീവികൾ കടന്നു വന്നതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായാവയാ‍ണ്. ഇവയെ ജന്തുജന്യരോഗങ്ങൾ (സൂണോസിസ്: Zoonoses: Zoonotic Diseases) എന്നാണ് വിളിക്കുക. മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന 60 ശതമാനത്തോളം പകർച്ചവ്യാധികളും ജന്തുജന്യരോഗങ്ങളാണ്.

നിപയെ മനസ്സിലാക്കുക

നിപ (Nipah) മഹാമാരിയല്ല (pandemic), എപ്പിഡെമിക്ക് (epidemic) മാത്രം. വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ

ആത്മഹത്യകൾ തടയാൻ

ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി നിർവചിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അവർക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഉല്ലാസകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാവും എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഡെങ്കിപ്പനി : അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഡോ.നന്ദു ടി.ജി.Project ManagerThe Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine (inStem), BengaluruFacebookEmail ഡെങ്കിപ്പനി - അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 2023 ൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളുടെ ...

Close