ബോംബാർഡിയർ വണ്ടിന്റെ പ്രതിരോധതന്ത്രം

പ്രൊഫ.കെ.ആർ.ജനാർദ്ദനൻ എഴുതുന്ന തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രസതന്ത്രം ലേഖന പരമ്പര. .ബോംബാർഡിയർ ബിറ്റിൽസ് എന്നയിനം വണ്ടുകളുടെ കെമിക്കൽ സ്പ്രേ – പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം…

റോക്കിനകത്തെ ക്ലോക്ക്

പ്രൊഫ.കെ.ആർ.ജനാർദ്ദനൻ എഴുതുന്ന തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രസതന്ത്രം ലേഖന പരമ്പര.. സിർക്കൺ തരിയിൽ  ഭൂമിയുടെ ഉല്പത്തി കാലം മുതലുള്ള ക്ലോക്ക് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.. അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം..

മുട്ടത്തോടിന്റെ രസതന്ത്രം

പ്രൊഫ.കെ.ആർ.ജനാർദ്ദനൻ എഴുതുന്ന തുടക്കം മുതൽ തന്നെ രസതന്ത്രം ലേഖന പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നു.. മുട്ടത്തോട് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു.. ഇതിനു പിന്നിലെ രസതന്ത്രം എന്താണ്…? രസകരമായ ആ രസതന്ത്രം വായിക്കൂ…

ഗ്ലാസിന്റെ രസതന്ത്രം

2022 അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്ലാസ് വർഷമായി യു.എൻ. ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗ്ലാസിന്റെ ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും വിശദമാക്കുന്ന ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ ലൂക്കയിൽ ഈ 2022 വർഷത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ബെറിലിയവും ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പും

ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ (James Webb Telescope) പ്രഥമ ദർപ്പണം നിര്‍മ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെറിലിയമാണ്.

ആവർത്തനപ്പട്ടികയുടെ പുതിയ ഭാഷ്യം

പുതുമയാർന്ന മറ്റൊരു ആവർത്തനപ്പട്ടിക അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻ കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി. പക്ഷേ ഈ പട്ടികയിൽ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുമില്ല. തൊണ്ണൂറ് പ്രകൃതിദത്തമായ മൂലകങ്ങൾ മാത്രം.

എലിസബത്ത് ഫുൾഹേമും കറ്റാലിസിസും

കറ്റാലിസിസിന്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എലിസബത്ത് ഫുൾഹേമിനെക്കൂടി ഓർക്കുക എന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി സമീപിക്കുന്നവരുടെ കടമയാണ്.