വായു മലിനീകരണം ഏറ്റവുമധികമുള്ള ലോകത്തെ 50 നഗരങ്ങളിൽ 35 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ

 2020ലെ  World Air Quality Report പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലെയും 2020 ലെ നേർത്ത (പിഎം 2.5) മലിന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ കൂടുതൽ മലിനമായ ആദ്യ 50 നഗരങ്ങളിൽ 35 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങൾ ആണെന്നാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലോക അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ദിനം 2021: സമുദ്രങ്ങളും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും

ഇന്ന് ലോക അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ദിനം (world meteorological day). 1950 മാർച്ച് 23ന് ലോക അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര സംഘടന (world meteorological organization) സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിവസം ലോക അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. “സമുദ്രങ്ങൾ – നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയും ദിനാവസ്ഥയും” (The ocean, our climate and weather) എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ അന്തരീക്ഷശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ വിഷയം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

വെള്ളത്തെ വിലമതിക്കാം – ജലദിനത്തിന് ഒരാമുഖം

കേവലം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനപ്പുറം സമഗ്രമായ ജീവിത ശൈലി, വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍ കൂടിയാവണം ജലദിനം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലോക ജലദിനം 2021 – ടൂള്‍കിറ്റ്

ലോകജലദിനം എന്താണെന്നും, ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോകജലദിനത്തിന്‍റെ പ്രമേയമായ ‘ജലത്തിന്‍റെ വിലമതിക്കുക ‘valuing water’ എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും വിശദീകരിക്കാനാണ് നാം ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ടൂള്‍കിറ്റ് പങ്കുവെക്കുകയും, പ്രചരണപരിപാടികള്‍ക്ക് ഇതിന്‍റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മാർച്ച് 21 – ഇന്ന് ലോക വനദിനം

ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വനദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം തന്നെ “വന പുനസ്ഥാപനം : വീണ്ടെടുക്കലിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുമുള്ള വഴി  എന്നാണ്. “Forest Restoration: a path to recovery and well being

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

LUCA TALK – ജലത്തെ വിലമതിക്കുക – ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

ഈ വർഷത്തെ ലോക ജലദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം ജലത്തെ വിലമതിക്കുക (valuing water) എന്നതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന LUCA TALK ൽ ഡോ.പി.ഷൈജു (ശാസ്ത്ര സമൂഹ കേന്ദ്രം, കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല) മാർച്ച് 22 രാത്രി 8മണിക്ക് സംസാരിക്കുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ചെങ്കൽകുന്നുകളുടെ പാരിസ്ഥിതികപ്രാധാന്യം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വരൾച്ചയും കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തും.. ഇത്തരം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ചെങ്കൽ കുന്നുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ആഗോള കാർബൺ ബജറ്റ് 2020

ആഗോള കാർബൺ ബജറ്റിനെയും അതിന്റെ പ്രവണതകളെയും കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക അപ്‌ഡേറ്റ്  2020 ഡിസംബർ 11 നു ഗ്ലോബൽ കാർബൺ പ്രോജക്റ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. 2020 ഇൽ ആഗോള COVID-19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ  കാരണം CO2 ഉദ്‌വമനത്തിൽ 2.4 ബില്യൺ ടണ്ണിന്റെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 2 3 16