തടാകം കൊലയാളിയായി മാറിയപ്പോൾ 

ആഫ്രിക്കയുടെ പശ്ചിമതീരത്തെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമത്രെ കാമറൂൺ. 1986 ആഗസ്റ്റ്മാസം 21-ാംതീയതി, വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഒന്നും കൂടാതെ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാമറൂൺ വിധേയമായി.

ആസിഡ് മഴ: മാധ്യമങ്ങൾ ഭീതി പരത്തരുത്

കൊച്ചിയിൽ പെയ്ത ആദ്യ വേനൽ മഴയിൽ ആസിഡ് സാന്നിദ്ധ്യമെന്ന് മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്ര ഗവേഷകനും ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷകനും ശാസ്ത്ര ലേഖകനുമായ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത് നടത്തിയ ലിറ്റ്മസ് പരിശോധനയിലാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്...

ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തവും ആസിഡ് മഴയും: സത്യവും മിഥ്യയും 

ഡോ.മനോജ് എം.ജിScientist, Advanced Centre for Atmospheric Radar Research (ACARR).Cochin University of Science and TechnologyEmailWebsite ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിലും സമീപ ജില്ലകളിലും "ആസിഡ് റെയ്‌ൻ...

ബ്രഹ്മപുരം തീ കെടുമ്പോൾ

തീ പിടുത്തത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ നേരിടും
എന്താണ് ഡയോക്സിൻ ? ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ?
എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ?

മാലിന്യ സംസ്കരണം കുന്നംകുളത്തിന്റെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ

[su_note note_color="#efe8c9" text_color="#2c2b2d" radius="5"]നൂറ് ശതമാനം ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യം ലളിതമായതും എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയവും ആസൂത്രിതവുമായ ഇടപെടലിലൂടെ കൈവരിക്കാവുന്നതുമായ ഒന്നാണെന്ന് കുന്നംകുളത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സാക്ഷരതാ ജനകീയാസൂത്രണത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ശേഷം...

പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം രാസവസ്തുക്കളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.. ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.. ഡോ. പ്രസാദ് അലക്സ് എഴുതുന്നു.

Close