വിമാനയാത്രയിൽ കോവിഡ് പകരുമോ ?

ഡോ.യു നന്ദകുമാര്‍ പകരുമെന്നോ പകരില്ലെന്നോ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ.  രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ചു നിലവിലുണ്ട് അനേകം പേരൊന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടമെന്ന നിലക്ക്, പരിമിതമായ ശുചിമുറികൾ ഉള്ള ഇടമെന്ന

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക