അക്ഷയതൃതീയ – നമുക്ക് വിഢിയാകാന്‍ ഒരു ദിനം കൂടി

എൻ.സാനുശാസ്ത്രലേഖകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗംFacebookYoutubeEmailWebsite ഇല്ലാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കി ഒരാളെ പറ്റിക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെങ്കില്‍ അക്ഷയ തൃതീയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വര്‍ണക്കച്ചവടം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. കേരള സക്കാര്‍ പാസ്സാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ ഈ...

വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ് കേരളത്തിൽ

ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻസുവോളജി അധ്യാപകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookEmail വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ് കേരളത്തിൽ ‘ഓരോ വർഷവും മഴക്കാലമെത്തുമ്പോൾ അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം പോലെ പുതിയ പേരുകളിലുള്ള പകർച്ചപ്പനികൾ കൊതുകുകളുടെ ചിറകിലേറി മനുഷ്യരിൽ പടർന്നുപിടിക്കും’. (സുഭാഷ്...

Close