വിമാനയാത്രയിൽ കോവിഡ് പകരുമോ ?

ഡോ.യു നന്ദകുമാര്‍ പകരുമെന്നോ പകരില്ലെന്നോ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ.  രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ചു നിലവിലുണ്ട് അനേകം പേരൊന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടമെന്ന നിലക്ക്, പരിമിതമായ ശുചിമുറികൾ ഉള്ള ഇടമെന്ന നിലയ്ക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വായു...

Close