ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം

ഇന്ന് നവംബർ 10 ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം. 2001 ലെ യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് 2002 നവംബർ 10 മുതൽ ഈ ദിനം സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമായുള്ള ലോക

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലോക ശാസ്ത്രദിനം – നവംബർ 10

ഇന്ന് ലോക ശാസ്ത്രദിനം. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള മാനവരാശിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പടയാളികൾ ലോകമൊട്ടുക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രസമൂഹമാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള  സഹകരണം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ ആഗോള മഹാമാരിയെ നമുക്ക് തടയാനാകൂ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക