2021 നവംബറിലെ ആകാശം

മദ്ധ്യാകാശത്ത് ചതുരം വരച്ച് ഭാദ്രപഥം വെട്ടിത്തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ശുക്രൻ വ്യാഴം ശനി പടിഞ്ഞാറു തിരുവോണം ഇവയൊക്കെയാണ് 2021 നവംബർ മാസത്തെ പ്രധാന സന്ധ്യാകാശ കാഴ്ചകൾ .. എൻ സാനു എഴുതുന്നു.

ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം

ഇന്ന് നവംബർ 10 ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം. 2001 ലെ യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപനം അനുസരിച്ച് 2002 നവംബർ 10 മുതൽ ഈ ദിനം സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമായുള്ള ലോക ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. Building Climate-Ready...

എലിസബത്ത് ഫുൾഹേമും കറ്റാലിസിസും

കറ്റാലിസിസിന്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എലിസബത്ത് ഫുൾഹേമിനെക്കൂടി ഓർക്കുക എന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ ജനാധിപത്യപരമായി സമീപിക്കുന്നവരുടെ കടമയാണ്.

Close