എന്താണീ സ്റ്റൈറീൻ?

എന്താണീ സ്റ്റൈറീൻ?, സ്റ്റൈറീന്‍ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കും? വിശാഖപട്ടണത്തെ സ്റ്റൈറീൻ വാതക ചോർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സീമ ശ്രീലയം എഴുതുന്നു

ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളൽ അടഞ്ഞതെങ്ങനെ ?

COVID-19 മൂലമുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതുകാരണം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുറവിന് ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളൽ അടഞ്ഞതുമായി ബന്ധമില്ല എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Close