വൈറസും വവ്വാലും തമ്മിലെന്ത് ?

വവ്വാലുകള്‍ വൈറസുകളുടെ വാഹകരാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? സമീപകാലത്ത് ലോകം നേരിട്ട അതിഭീകരമായ വൈറൽ രോഗങ്ങളാണ് എബോള, നിപ, സാർസ് (SARS- Severe acute respiratory syndrome), മേർസ് (MERS- Middle East Respiratory Syndrome), മാർബർഗ് തുടങ്ങിയവ. ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ വലിയ ചില സാമ്യതകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന്- ഇവയ്ക്ക് കാരണമായ വൈറസുകൾ എല്ലാം പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ടവയായിരുന്നു. രണ്ട്- ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യനിൽ എത്തിയത് വവ്വാലിൽ നിന്നായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

എത്ര പേടിക്കണം ഈ പുതിയ കൊറോണയെ?

പുതിയ വൈറസിന്റെ രോഗഭീതിയിലാണ് ലോകം. 2019 നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ (2019 Novel Corona virus – 2019 nCov) എത്ര കണ്ട് പേടിക്കണം? ഇത് ചൈനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കെട്ടടങ്ങുമോ അതോ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുമോ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കൊറോണ വൈറസ് – അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കൊറോണ വൈറസിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല….ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ പകർച്ച വ്യാധി. ജാഗ്രതആവശ്യമാണ്‌. ഡോ ടി.എസ് അനീഷ്‌ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു..

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 8 9 10