നമ്മൾ എണ്ണൂറ് കോടിയിലേക്ക് 

ശ്രീനിധി കെ.എസ്.ഗവേഷക, ഐ ഐ ടി ബോംബൈ & മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഓസ്‌ട്രേലിയലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംEmail 7999871392മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ലോകജനസംഖ്യ 2022 നവംബർ 15ന് 800 കോടി പിന്നിടും. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ...

Close