നിരീക്ഷണവും താരതമ്യവും

എന്തുകൊണ്ട് എപ്പിഡെമിയോളജി ? -രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം -  ഡോ.വി. രാമന്‍കുട്ടി എഴുതുന്ന ലേഖനപരമ്പരയുടെ ഏഴാംഭാഗം പുകവലിയും ശ്വാസകോശകാൻസറും  ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയോടുകൂടി വ്യവസായ സമൂഹങ്ങളിൽ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നു കണ്ടല്ലോ. ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം,...

റിസ്ക് ഫാക്റ്ററുകളുടെ വരവ്

ലോക മഹായുദ്ധവും ‘സ്പാനിഷ്’ ഫ്ലൂവും, ജനസംഖ്യാസംക്രമണവും എപ്പിഡെമിയോളജിക് സംക്രമണവും, പകരാവ്യാധികളുടെ ‘എപ്പിഡെമിക്’, പുകയില- ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ എപ്പിഡെമിക് തുടങ്ങിയവ വിശദമാക്കുന്നു

പ്രാർത്ഥനയിൽനിന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലേക്ക്

പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച, രോഗാണുക്കളും വാക്സിനുകളും, പോഷണക്കുറവിന്റെ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങയവ വിശദമാക്കുന്നു. ഡോ.വി.രാമന്‍കുട്ടിയുടെ ലേഖനപരമ്പയുടെ അഞ്ചാംഭാഗം

ടെസ്റ്റും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും

കോവിഡ് പാൻഡെമിക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പലരും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ആശങ്ക, ആവശ്യത്തിന് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ്. എന്താണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം?

റിസ്ക് എടുക്കണോ?

എന്തുകൊണ്ട് എപ്പിഡെമിയോളജി ലേഖനപരമ്പരയുടെ  മൂന്നാം ഭാഗം. രോഗവും മരണവും, റിസ്ക് വ്യ്തിയിലും സമൂഹത്തിലും , എന്താണ് R0 സംഖ്യ ? റിസ്കിന്റെ നിയമങ്ങള്‍ എന്നിവ വിശദമാക്കുന്നു

ചരിത്രം പറയുന്നത്

രാജാക്കന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ മഹാമാരികൾ ഉണ്ടാകുമോ?, ക്വാറന്റൈന്‍ എന്ന വാക്കു വന്ന വഴി, പാന്‍ഡെമിക്കുകള്‍ ചരിത്രത്തില്‍… ഡോ.വി.രാമന്‍കുട്ടി എഴുതുന്ന പംക്തി തുടരുന്നു

Close