അതിരപ്പിള്ളി – ആവാസവ്യവസ്ഥയും ജൈവവൈവിധ്യവും

എം.ഇ.എസ് അസ്​മാബി കോളജ് സസ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷണ വിഭാഗം ഗവേഷകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോ. അമിതാബച്ചൻ അതിരപ്പിള്ളിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.


അതിരപ്പിള്ളി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങള്‍, വീഡിയോകള്‍

സോളാര്‍ വൈദ്യുതിക്കെതിരെയുള്ള വാദങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടി

അതിരപ്പിള്ളിയും ഊര്‍ജ്ജപ്രതിസന്ധിയും

 

അതിരപ്പിള്ളി ബദല്‍ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ – ആര്‍.വി.ജി. മേനോന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി അനിവാര്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി എന്തുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കണം ?

അതിരപ്പിള്ളിക്ക് ബദലുണ്ട്

അതിരപ്പിള്ളിയിലെ ചിത്രശലഭവൈവിധ്യം

Leave a Reply