ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിലെ തെങ്ങ്

ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽകേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗംFacebookEmail ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസിലെ തെങ്ങ് കേരളത്തിലെ ഔഷധസസ്യസമ്പത്തിനെയും അവയുടെ ചികിത്സാ സാധ്യതകളെയും പറ്റി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൊച്ചിയിൽ ഡച്ച് ഗവർണർ ആയിരുന്ന ഹെൻറിക് ആൻഡ്രിയാൻ വാൻറീഡ്...

കേരളത്തിലെ സുസ്ഥിര തെങ്ങുകൃഷി – സാദ്ധ്യതകളും സമീപനങ്ങളും

കേരളത്തിൽ സമഗ്ര കേര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതകളും നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന സമീപനങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

കേര കൗതുകം

സെപ്റ്റംബർ 2 ലോക നാളികേര ദിനം. നാളികേരത്തെക്കുറിച്ച് കൗതുകകരമായ ചിലകാര്യങ്ങൾ അറിയാം. കേര കൗതുകം- എഴുതിയത് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായ ഡോ.സുരേഷ് വി. അവതരണം : മായ സജി

Close