പരിസരദിന സന്ദേശം

[su_note note_color="#fefbe8" text_color="#2c2b2d" radius="5"]രചന : അരുൺ രവി അവതരണം : നിത പ്രസാദ്[/su_note] പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരേ,  നിങ്ങൾ പാരീസിലുള്ള ഈഫൽഗോപുരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തുയരമാണല്ലേ അതിന് ! ഏതാണ്ട് 10,000 ടൺ ഭാരവും 300...

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കുപ്പി മനസ്സ് തുറക്കുന്നു

[su_note note_color="#f6eac6" text_color="#2c2b2d" radius="5"]ഡോ. ലിസ ശ്രീജിത്ത്, പി കെ സജിത്ത് എന്നിവർ 2016 ജൂലൈ ലക്കം യുറീക്കയിലെഴുതിയ കുറിപ്പ് അവതരണം : വൈ.കെ. അജിത കമാരി[/su_note] ടൗണിലെ വലിയ കടയിൽനിന്നും ബാഗും കുടയും...

Close