ജീവനു മുന്‍പുള്ള ആദിമ ഭൂമിയില്‍ ജീവന്റെ  അക്ഷരങ്ങളെങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു ?

ഏകദേശം നാനൂറു കോടിയോളം വര്‍ഷം മുന്‍പ് ജീവന്റെ  അക്ഷരങ്ങള്‍  അഥവാ നൈട്രോജീനസ് ബേയ്സുകൾ സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടത്  എങ്ങനെ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡി.എന്‍.എ. ചരിത്രത്തിലെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട  ശാസ്ത്രജ്ഞർ

“Unravelling the Double Helix“ ഡി.എൻ.എ. ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ, ഇപ്പോൾ മിക്കവരും മറന്നുപോവുകയോ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കയോ ചെയ്ത അവഗണിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ്‌. 

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡി.എൻ.എ. പരിശോധന എങ്ങനെ ?

കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി.എൻ.എ പരിശോധനയുടെ ചരിത്രവും രീതിശാസ്ത്രവും പ്രസക്തിയും വിശ്വപ്രഭ വിശദീകരിക്കുന്നു

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക