Read Time:7 Minute

കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ 2022 ലെ കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്‌കാരം അഗ്രോഫോറെസ്റ്ററിയുടെ പിതാവും ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ ഡിസ്റ്റിംഗിഷഡ് പ്രൊഫസറുമായ പ്രൊഫ .പി.കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ 2022 ലെ കേരള ശാസ്ത്രപുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അഗ്രോഫോറസ്ട്രിയുടെ പിതാവും ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ ഡിസ്റ്റിംഗിഷ് ഡ് പ്രൊഫസറുമായ പ്രൊഫ. പി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജീവനാന്ത ശാസ്ത്രനേട്ടങ്ങളും കാർഷിക വനവൽക്കരണ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകളും പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും പ്രശസ്തി പ്രതവും ഫലകവുമടങ്ങിയതാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പും കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലും സംയുക്തമായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് കേരള ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരം. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർക്കാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ആജീവനാന്ത നേട്ടങ്ങളും സംഭാവനകളുമാണ് ഈ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നത്. ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ അംഗങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് പ്രസ്തുത പുരസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചത്.


പ്രൊഫസർ പി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ

“കാർഷിക വനശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്”(Father of Agroforestry) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫസർ പി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ 1942 മാർച്ച് 12 m തിരുവനന്തപുരത്തു ജനിച്ചു. അഗ്രോഫോറസ്ട്രി, ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ആന്റ് കൺസർവേഷനിൽ പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉപോഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കാർഷിക വനവൽക്കരണം, സംയോജിത കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ, മണ്ണിലെ കാർബൺ വേർതിരിക്കൽ, ലഘൂകരിക്കൽ, പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ സേവനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപെട്ട ഗവേഷണ മേഖലകളാണ്. ഈ മേഖലയിൽ നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ ഒട്ടനവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തരബിരുദവും നേടിയ പ്രൊഫ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ പന്ത് നഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അഗ്രോണമിയിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ പരിശീലനവും ജർമ്മനിയിലെ ഗോട്ടിംഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. ജർമ്മനിയിലെ പരമോന്നത അക്കാദമിക ബഹുമതിയായ ഹംബോൾട്ട് പ്രൈസ് പ്രൊഫ. നായർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1970-കളിൽ കാസർകോട് സി.പി.സി.ആർ.ഐ.യിലെ ഡോ. നായരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാർഷിക വനവൽക്കരണത്തിന്റെ (എഎഫ്) വികസനത്തിന് വഴിത്തിരിവായ സംഭാവനയായിരുന്നു. കെനിയയിലെ നെയ്റോബി ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള, (വേൾഡ് അഗ്രോഫോറസ്ട്രി സെന്റർ) അഗ്രോഫോറെസ്റ്ററിയെ ശക്തമായ സ്ഥാപകൻ ICRAF എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിജ്ഞാനശാഖയായി വികസിപ്പിക്കാൻ ഡോ.നായർക്ക് കഴിഞ്ഞു. 1987-ൽ, യുഎസ്എയിലെ ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു.

അഗ്രോഫോസ്റ്ററിയിലെ മോസ്റ്റ് സൈറ്റഡ് ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാൾ ആയ പ്രൊഫ. പി.കെ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ ഇതുവരെ 300 ജേണൽ ലേഖനങ്ങൾ, 100 പുസ്തക അധ്യായങ്ങൾ, 16 പുസ്തകങ്ങൾ (രചയിതാവ്/എഡിറ്റർ) എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസസ് അഗ്രോഫോറസ്ട്രി ബുക്ക് സീരീസിനായി 13 പുസ്തകങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം, 1993-2005 ലെ അഗ്രോഫോറസ്ട്രി സിസ്റ്റംസ് ജേണലിന്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് കൂടി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കോളേജ് തലത്തിലുള്ള പുസ്തകം (1993) ലോകമെമ്പാടും അഗ്രാഫോറസ്റ്ററിയുടെ അടിസ്ഥാന പുസ്തകമായി മാറി.

കൂടാതെ അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ്, നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഗ്രി, ശാസ്ത്രം, അമേരിക്കൻ 6 സൊസൈറ്റിയുടെ അഗ്രോണമി, ക്രോപ്പ് സയൻസ്, സോയിൽ സയൻസ് എന്നിവയിലെ ഫെല്ലോ ആയിരുന്നു പ്രൊഫ. പി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ക്യോട്ടോ (ജപ്പാൻ), കുമാസി (ഘാന), ഗുൽഫ് (കാനഡ), സ്പെയിനിലെ സാന്റിയാഗോ ഡി കമ്പോസ്റ്റുല എന്നീ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അഭിമാനകരമായ അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2023-ൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല അദ്ദേഹത്തിന് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിച്ചു.

Happy
Happy
25 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
75 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Previous post കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും കൃഷിയും – പാനൽ ചർച്ച
Next post കോവിഡ് വാക്സിൻ  ഗവേഷണത്തിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞകൾ
Close