ലിംഗനീതിയും ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക ഭാഷയും 

ഡോ. സംഗീത ചേനംപുല്ലിഅസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം, എസ്.എൻ.ജി.സി. പട്ടാമ്പിലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookYoutubeEmail ലിംഗനീതിയും ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക ഭാഷയും  മ്യുറിയേൽ റുക്കീസറിന്റെ  “മിത്ത്” എന്ന കവിതയിൽ അന്ധനും വൃദ്ധനുമായ ഈഡിപ്പസ് നടന്നുപോകുമ്പോൾ പരിചിതമായ ഒരു...

‘പുരുഷ ക്രോമസോം’ കണ്ടുപിടിച്ച വനിത

ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻസുവോളജി അധ്യാപകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookEmail [su_dropcap]വ[/su_dropcap]ലുപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഘടനാപരമായ ഒട്ടേറെ സങ്കീർണ്ണതകളുള്ള ക്രോമസോമാണ് ‘വൈ’ ക്രോമസോം (Y chromosome). ഈ സങ്കീർണ്ണതയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ശ്രേണീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രോമസോം എന്ന സവിശേഷത ‘വൈ’ ക്രോമസോമിന്...

ആധുനിക ബയോളജിയിലെ പെൺകരുത്ത്

ആധുനിക ബയോളജിയിലെ പല കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായ വിപ്ലവകരമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചത് സ്ത്രീ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആയിരുന്നു. ഇവയിൽ പലതും വേറിട്ട ചിന്തകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എതിർക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് തെളിവുകൾ നിരാകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവയാണ്.

Close