നീരാളികൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ?

ഡോ.ഡാലി ഡേവിസ്Assistant Professor, Somaiya Vidyavihar University, Mumbaiലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookLinkedinEmail നീരാളികൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ? ഡോ.ഡാലി ഡേവിസ് എഴുതുന്ന പംക്തി Vacuum Chamber കേൾക്കാം [su_note note_color="#f1f0c8" text_color="#2c2b2d" radius="5"]നീരാളികളുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ...

നിപ – നാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – ഡോ.കെ.കെ. പുരുഷോത്തമൻ

നിപ – നാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?, എന്താണ് നിപ വൈറസിന് വന്നമാറ്റം? , വാക്സിൻ ഒരു പരിഹാരമാകുമോ ?, നിപ കോവിഡ് 19 ൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.. നിപ – ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് – ഡോ.കെ.കെ.പുരുഷോത്തമൻ (Retired. Preffesor, Medical College, Thrissur) സംസാരിക്കുന്നു…

Close