ശാസ്ത്രവിസ്മയം – പഠനപരിശീലനം തത്സമയം കാണാം

കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും പരിഷത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്കയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ശാസ്ത്രവിസ്മയം- ശാസ്ത്ര പഠനപരിശീലനപരിപാടി മൂന്നാം സെഷൻ.

വെള്ളത്തിലാശാൻ

പഴയ എഴുത്താശാന്മാർ എഴുത്താണികൊണ്ട് ഓലയിൽ ശരശരേന്ന് എഴുതുന്നതുപോലെ പുഴകളിലേയും കുളങ്ങളിലേയും അനക്കമില്ലാത്ത ജലോപരിതലത്തിൽ ഓടിനടന്നും നിന്നും പല വിക്രിയകൾ കാട്ടുന്ന കുഞ്ഞ് ജലപ്രാണികളാണ് എഴുത്താശാൻ പ്രാണികൾ.

ഏറ്റവും ആയുസ്സുള്ള ജീവി ഏതാണെന്നു അറിയുമോ…?

ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത ജീവിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ…? എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്… ജെല്ലിഫിഷ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട Turritopsis dohrnii എന്ന ആളാണ് നായിക…മരണമടുത്തു എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വാർദ്ധക്യമോ മറ്റു അസുഖങ്ങളോ വന്നു മരണമടുത്തു എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർ ശൈശവാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും..

സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പ്രക്രിയ – ഭാഗം 4   

എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നും അത് ഏത് രീതിയിൽ ആണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഘട്ടം ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ് വെയർ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. എങ്ങിനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

രസതന്ത്രത്തിലെ ‘സുബി’യന്‍ മുന്നേറ്റങ്ങൾ

തന്മാത്രകള്‍ക്കപ്പുറത്തെ രസതന്ത്രം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുപ്രാമോളിക്കുലര്‍ രസതന്ത്രത്തിലെ തനിമയാര്‍ന്ന സംഭാവനകള്‍ക്കാണ് രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തില്‍ പ്രൊഫ.സുബി ജേക്കബ്ബ് ജോര്‍ജിന് 2020 ലെ ഭട്നാഗര്‍ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

ചന്ദ്രനിൽ വീണ്ടും വെള്ളം കണ്ടെത്തിയേ…!

ഭൂമിയിൽനിന്ന് നോക്കിയാൽ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഗർത്തം കാണാം ക്ലാവിയസ് ഗർത്തം. അവിടെ ജലതന്മാത്രകളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോഫിയ എന്ന പറക്കും ടെലിസ്കോപ്പ്.

ശാസ്ത്രഗവേഷണം നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ – ഡോ.ടി.പ്രദീപ്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 57ാം സംസ്ഥാനവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പി.ടിഭാസ്കരപ്പണിക്കർ സ്മാരക പ്രഭാഷണം,  ഡോ. ടി. പ്രദീപിന്റെ (ഐ.ഐ.ടി. ചെന്നൈ) അവതരണം. ശാസ്ത്രഗവേഷണം നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ

50 വർഷത്തെ യുറീക്ക സൗജന്യമായി വായിക്കാം

ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യവിജ്ഞാനവും വിശ്വമാനവികതയും കുട്ടികളിൽ എത്തിച്ച യുറീക്കയുടെ അമ്പത് വർഷത്തെ ഓരോലക്കവും ഇനി ഓൺലൈനായി സൗജന്യമായി വായിക്കാം.

Close