കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 57ാം സംസ്ഥാനവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പി.ടിഭാസ്കരപ്പണിക്കർ സ്മാരക പ്രഭാഷണം,  ഡോ. ടി. പ്രദീപിന്റെ (ഐ.ഐ.ടി. ചെന്നൈ) അവതരണം. ശാസ്ത്രഗവേഷണം നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലകളിൽ

 

 

Happy
Happy
69 %
Sad
Sad
15 %
Excited
Excited
15 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Previous post 50 വർഷത്തെ യുറീക്ക സൗജന്യമായി വായിക്കാം
Next post ചന്ദ്രനിൽ വീണ്ടും വെള്ളം കണ്ടെത്തിയേ…!
Close