മനുഷ്യന്റെ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഈ ചിത്രം സത്യത്തിൽ തെറ്റാണ്. ഇതിലെ കുഴപ്പങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
25 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
75 %

2 thoughts on “പരിണാമസിദ്ധാന്തമോ, ഈ ചിത്രം തെറ്റാണ്!

Leave a Reply

Previous post ഇലക്കവിളിലെ തുപ്പല്‍പ്രാണി
Next post വാസ്തു “ശാസ്ത്രം”
Close