ന്യൂറോ സർജൻ കടന്നൽ

മരതക കൂറ കടന്നൽ (emerald cockroach wasp) എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള സുന്ദര വർണ്ണ ജീവിയാണ് Ampulex compressa. ഒറ്റയാന്മാരായി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് രണ്ട് സെന്റീമീറ്ററിനടുത്ത് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ കുഞ്ഞൻ കടന്നലുകൾ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മനുഷ്യമുഖ ചാഴികൾ

മനുഷ്യ മുഖക്കാരനായ – നാറ്റപ്രാണി – കവചപ്രാണി (Man-faced Stink Bug, Man-faced Shield Bug) എന്നിങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാണിവിഭാഗത്തെ പരിയപ്പെടാം. ഇലകൾക്കു മുകളിൽ തലകീഴോട്ടാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പുറം ഭാഗത്തെ കൺപൊട്ടടയാളങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനുഷ്യമുഖത്തോട് നല്ല സാമ്യം തോന്നും.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മണ്‍കൂടൊരുക്കുന്ന വേട്ടാളന്‍

ജാലകപ്പടികൾ , മച്ച്, മരക്കസേരകൾ, ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ശ്രമം വിഫലമാകില്ല. ഒരു വേട്ടാളനെ കാണാതിരിക്കില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റ് കടന്നലുകളെപ്പോലെ ആക്രമകാരികളല്ല. ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക