ചൈനയോ  അമേരിക്കയോ നിർമ്മിച്ച ജൈവായുധമല്ല കോവിഡ്-19

കോവിഡ്-19 രോഗം ലാബിൽ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് ആകസ്‌മികമായി നടന്ന കൈമാറ്റത്തിലൂടെ ഈ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ എത്തിയതാണ്.

മണ്‍കൂടൊരുക്കുന്ന വേട്ടാളന്‍

ജാലകപ്പടികൾ , മച്ച്, മരക്കസേരകൾ, ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ശ്രമം വിഫലമാകില്ല. ഒരു വേട്ടാളനെ കാണാതിരിക്കില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റ് കടന്നലുകളെപ്പോലെ ആക്രമകാരികളല്ല. ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം.

N95 ന്റെ കഥ

കോവി‍ഡ് 19 ന്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് N95. കോവിഡ്19 പോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചവരെ പരിചരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരും  പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരിനം മുഖാവരണമാണിത്.

Close