എന്താണീ കാ കാ ബ ?

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 60 ദിവസത്തെ ശാസ്ത്രാവബോധപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഡോ. വൈശാഖൻ തമ്പി കുട്ടികൾക്കായി നടത്തിയ അവതരണം കാണൂ..


close up photo of painting

ശാസ്ത്രബോധം – പ്രത്യേക പതിപ്പ്

ശാസ്ത്രബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൂക്ക ലേഖനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം

Happy
Happy
69 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
19 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
13 %

Leave a Reply

Previous post കളിക്കുമ്പോൾ പരിക്കേൽക്കുന്നവർ
Next post സ്പോർട്സ് മെഡിസിന്റെ പ്രാധാന്യം – ഡോ.സിദ്ധാർത്ഥ് ഉണ്ണിത്താൻ
Close