ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

Events in December 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 27, 2023
November 28, 2023(2 events)

All day: എന്റികോ ഫെര്‍മി - ചരമദിനം

All day
November 28, 2023

പ്രശസ്തനായ ഇറ്റാലിയന്‍ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എന്റികോ ഫെര്‍മി.

More information

All day: ഫെഡറിക് എംഗൽസ് ജന്മദിനം

All day
November 28, 2023

എംഗത്സിന്റെ 200 അം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലോകമ്പാടുമുള്ള ജനകീയ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും വീണ്ടും എം ഗത്സിന്റെ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ ചർച്ചചെയ്ത് വരികയാണ്.

More information

November 29, 2023
November 30, 2023
December 1, 2023
December 2, 2023(1 event)

All day: ഭോപ്പാൽ കൂട്ടക്കൊല - ഓർമ്മദിനം

All day
December 2, 2023

ഡിസംബർ 2 – ഭോപ്പാൽ കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഓർമ്മദിനമാണ്. ദുരന്തമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ വ്യവസായിക കൊലപാതകമാണ് ഭോപ്പാലിൽ നടന്നത്. 1985 മാർച്ച് ലക്കം ശാസ്ത്രഗതിയിൽ ഭോപ്പാൽ കൂട്ടക്കൊലയുടെ നൂറാം ദിനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം വായിക്കാം

More information

December 3, 2023
December 4, 2023
December 5, 2023
December 6, 2023
December 7, 2023
December 8, 2023
December 9, 2023
December 10, 2023
December 11, 2023(1 event)

All day: റോബർട്ട് കോക്കിന്റെ ജന്മദിനം

All day
December 11, 2023

ജർമ്മൻ ഭിഷഗ്വരനും സൂക്ഷജീവിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ (Bacteriologist) റോബർട്ട് കോക്ക് (Heinrich Hermann Robert Koch-1843 –1910), ആന്ത്രാക്സ്, ക്ഷയം, കോളറ, എന്നീ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗാണുക്കളെ കണ്ടെത്തി ക്ഷയരോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനം കണക്കിലെടുത്ത് കോക്കിന് 1905 ൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

More information

December 12, 2023
December 13, 2023
December 14, 2023
December 15, 2023
December 16, 2023
December 17, 2023
December 18, 2023
December 19, 2023
December 20, 2023
December 21, 2023
December 22, 2023(1 event)

All day: ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ചരമവാര്‍ഷിക ദിനം

All day
December 22, 2023

ലോകപ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മദിനം

More information

December 23, 2023
December 24, 2023
December 25, 2023
December 26, 2023
December 27, 2023
December 28, 2023
December 29, 2023
December 30, 2023
December 31, 2023

ലൂക്ക വാനനിരീക്ഷണ കലണ്ടർ പി.ഡി.എഫ് സ്വന്തമാക്കാം

Close