ഇന്‍സുലിനും ഫ്രെഡറിക് ബാന്റിങ്ങും

പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ പഞ്ചസാരയെ ദഹിപ്പിച്ച് ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ തത്വം കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാന്റിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ജി.പി.തല്‍വാറും ജനന നിയന്ത്രണ വാക്സിനും

പ്രൊഫ. കെ.ആര്‍. ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ ലോക പ്രശസ്ത ഇമ്മ്യുണോളജിസ്റ്റാ​ണ് പ്രൊഫ.ജി. പി.താൽവാർ. National Institute of Immunology യിൽ ദീർഘകാലം പ്രഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.  താൽവാറും സംഘവും പ്രത്യുത്പാദന പ്രക്രിയയിൽ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡാറ്റയുടെ ജനാധിപത്യം

പൊന്നപ്പൻ ദി ഏലിയൻ ഡാറ്റയാണ് താരം ലേഖനത്തിന്റെ മൂന്നാംഭാഗം തുറന്നു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു തന്നെ കിടക്കേണ്ട ഡാറ്റയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ. വെറുതേ ഒരിടത്ത് കെട്ടിപ്പൂട്ടി

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

1 92 93 94 95 96 175