Home » പംക്തികൾ » കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ » ബ്ലാക് ഹോള്‍ – നവംബര്‍ / 16

ബ്ലാക് ഹോള്‍ – നവംബര്‍ / 16

“ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍”

ഡോ. വി. രാമന്‍ കുട്ടിയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ 2014 നവംബര്‍ – 16

Black Hole_Cartoon_Raman Kutty_Nov_16

Check Also

ബ്ലാക് ഹോള്‍ – ഒക്ടോബര്‍ / 2

“ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍” ഡോ. വി. രാമന്‍ കുട്ടിയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ 2014 ഒക്ടോബര്‍ – 19

Leave a Reply

%d bloggers like this: