അരങ്ങത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും – സൗരോത്സവം 2019

2019 ഡിസംബർ 26 -വലയസൂര്യഗ്രഹണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഐഡിയ യൂറീക്ക പഠനകേന്ദ്രം പാലക്കാട് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകൾ

സൂര്യനെക്കുറിച്ചറിയാം, സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചും

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=HlFii7-QBzI[/embedyt]

സൗരോത്സവം പ്രചരണവീഡിയോ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Bcw4RiyaRi8[/embedyt]

അണിയറയിൽ:  കെ.വി.എസ് കർത്ത, ലില്ലി അനശ്വര, അമുദ്, അൽഷിഫ, ദേവനന്ദ, നീരജ് മുദിദ, മോഹനൻ, വിഷ്ണു ശബ്ദം: ശോഭകുമാരി നിർമ്മാണം: IDEA യുറീക്ക പഠനകേന്ദ്രം പാലക്കാട്‌

 

Leave a Reply