അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആണോ?

C A P S U L E, KeralaCampaign Against Psuedoscience Using Law and EthicsKerala Sasthra Sahithya ParishadFacebookEmail ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ നിയമപ്രകാരം അക്യുപങ്ചർ ചികിത്സ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ,...

യന്ത്രയുഗത്തിലെ മനുഷ്യനും മാനവികതയും  

ഡോ.ദീപക് പി.അസോ. പ്രൊഫസർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം, ക്വീൻസ് സർവകലാശാല, യു.കെ.Email [su_dropcap]ഇ[/su_dropcap]രുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് യന്ത്രങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയുണ്ടാവില്ല. രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള അലാറം മൊബൈൽ...

Close