ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ

സുധീഷ് കെ.ശാസ്ത്രലേഖകൻ--Email 2023 ഒക്ടോബർ 25 ന് Netflix ലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട  ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസാണ്  Life on our Planet.  ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവവും പരിണാമവും വിവരിക്കുന്ന  8 എപ്പിസോഡുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ജീവൻ്റെ...

മനുഷ്യരാശിയുടെ നിറഭേദങ്ങൾ

ആഫ്രിക്കയിലെ സവാനകളിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടു മനുഷ്യരുടെ തൊലിയുടെ നിറം പരിണമിച്ചതെങ്ങനെ? സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്‌മികൾ കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തു താമസിച്ച മനുഷ്യരുടെ തൊലിയുടെ നിറത്തിൽ വ്യത്യസമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, തൊലിയുടെ നിറത്തിനു പിന്നിലുള്ള ജനിതക കാര്യങ്ങളെയും അവയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന ജീനുകൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന ജനുവരി ലക്കം ശാസ്ത്രഗതിയിലെ ലേഖനം.

Close