നിർമ്മിതബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് കേവല അനുകരണ സാങ്കേതികവിദ്യ ആയത് ?

ഡോ.ദീപക് പി.അസോ. പ്രൊഫസർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗം, ക്വീൻസ് സർവകലാശാല, യു.കെ.Email [su_dropcap style="flat" size="5"]ഇ[/su_dropcap]ന്നത്തെ നിർമ്മിതബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഏതാണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഡാറ്റ അധിഷ്ഠിതമാണ്, അവയുടെ എല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാനം അവയെ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ...

വരുന്നൂ സയൻസ് റൈറ്റത്തോൺ !

[su_note note_color="#e6f2cc" text_color="#2c2b2d" radius="5"]ഗ്ലോബൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രമേയമാക്കി ശാസ്ത്രമെഴുത്തു കളരി! തീയതി: നവംബർ 9, 10, 2023, സ്ഥലം: ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് കാമ്പസ്, കാര്യവട്ടം [/su_note] ഗ്ലോബൽ...

Close