മുതല കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

വിജയകുമാർ ബ്ലാത്തൂർശാസ്ത്രലേഖകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗംFacebookEmail ' മുതലക്കണ്ണീർ' പൊഴിക്കുന്ന ചിലരുടെ ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും നിറയുകയാണല്ലോ. മുതല ഇരയെ തിന്നുമ്പോൾ കണ്ണീരൊഴുക്കി കരയും എന്ന ധാരണപ്പുറത്ത് വന്ന ശൈലി ആണല്ലോ അത്. ശരിക്കും ഈ മുതലയുടെ...

Close