നിർമ്മിത ബുദ്ധി: എന്തിനുമുള്ള ഒറ്റമൂലിയാകുമോ ?

അനന്തപത്മനാഭൻബിരുദാനന്തരബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിസയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഷെഫീൽഡ് സർവ്വകലാശാലFacebookYoutube പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാം [su_dropcap style="flat" size="4"]ക[/su_dropcap]ണക്കുകൂട്ടാനുള്ള  പണിയെടുക്കാനാണ് അയ്യായിരം  കിലോഗ്രാം ഭാരവും, എണ്ണായിരം ഘടകങ്ങളും, മൂന്നു മീറ്ററിലധികം നീളവുമായി 1847ൽ കംപ്യൂട്ടറിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പിന്നീടങ്ങോട്ടു രൂപത്തിൽ ചെറുതായിക്കൊണ്ട്...

Close