വെള്ളത്തിന്റെ പുതിയ രൂപം

ഡോ.ഡാലി ഡേവിസ്Assistant Professor, Somaiya Vidyavihar University, Mumbaiലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookLinkedinEmail വെള്ളത്തിന്റെ പുതിയ രൂപം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ പുതിയൊരു രൂപം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണു ശാസ്ത്രജ്ഞർ. വെള്ളത്തിന്റേതുപോലെ സാന്ദ്രതയും ഘടനയും ഉള്ള ഒരുതരം ഐസ്....

ബ്രഹ്മപുരം തീ കെടുമ്പോൾ

തീ പിടുത്തത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ നേരിടും
എന്താണ് ഡയോക്സിൻ ? ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ?
എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ?

Close