കേരളത്തിലും ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി – മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുമെന്ന പേടിവേണ്ട

കേരളത്തിലും ആഫ്രിക്കന്‍ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നത് ഇന്നലെയാണ് (2022 ജൂലൈ 22). വയനാട് മാനന്തവാടിക്കടുത്ത് കണിയാരം തവിഞ്ഞാലിലെ പന്നിഫാമിലാണു രോഗം കണ്ടെത്തിയത്.

Close