സൂര്യനെ അടുത്തറിയാന്‍, ആദിത്യ ഒരുങ്ങുന്നു

ഐ.എസ്‌.ആർ.ഒ.യുടെ സ്വന്തം ആദിത്യ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സൂര്യനെ അടുത്തറിയാനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ദൗത്യമായ ആദിത്യ  ഈ വർഷംതന്നെ വിക്ഷേപിക്കും.

സൂക്ഷ്മജീവികളെ ആദ്യം കണ്ടയാൾ

ജി. ഗോപിനാഥന്‍ ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി [su_highlight]#കേരളം ശാസ്ത്രം ആഘോഷിക്കുന്നു[/su_highlight] ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജി.ഗോപിനാഥൻ എഴുതിയ കുറിപ്പ്. [caption id="attachment_12128" align="aligncenter" width="620"] വാൻ ലീവെൻഹൊക്ക് (Antonie van Leeuwenhoek)[/caption] മൈക്രോസ്കോപ്പ് രൂപംകൊള്ളുന്നതിന് (1830)ഏറെ...

Close