മാവന്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി

[caption id="" align="aligncenter" width="534"] മാവന്റെ ചൊവ്വ പ്രവേശനം ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയില്‍. കടപ്പാട് : നാസ[/caption] നാസയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണ പേടകം മേവന്‍ (മാര്‍സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയര്‍ ആന്‍ഡ് വൊലറ്റൈല്‍ എവലൂഷന്‍ മിഷന്‍) സെപ്റ്റം 21...

മംഗള്‍യാന്‍ പ്രസന്റേഷന്‍

ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തെക്കുറിച്ചും മംഗള്‍യാനെക്കുറിച്ചുമുള്ള  പ്രസന്റേഷന്‍ ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.  താഴെ കാണുന്ന ബട്ടണുകള്‍ അമര്‍ത്തിയാല്‍ പ്രസന്റേഷനും വീഡിയോയും ഡൗണ്‍ലോഡു ചെയ്യാം. (more…)

പ്ലാസ്റ്റിക് തരംതിരിക്കല്‍ എളുപ്പമാകുന്നു !

മ്യൂണിച്ച് എല്‍. എം. യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗം ഫ്ലൂറസന്‍സ് പ്രതിഭാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി  പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ തരം തിരിക്കുന്ന പുതിയ രീതി കണ്ടെത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണത്തില്‍ നാഴികകല്ലാകുന്നു... (more…)

Close