Read Time:29 Minute

സംഗീതവും ശരീരശാസ്ത്രവും

അറിയാം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ശരരീരശാസ്ത്രം.

പാട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇമ്പൾസുകളായി, ഓഡിറ്ററി നെർവിലൂടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പതിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ സംഗീതത്തിന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ശബ്ദനാളവും (വോയിസ് ബോക്‌സ്) അതിന്റെ ഭാഗമായ വോക്കൽ കോർഡുകളും ചേർന്ന് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ ? അറിയാം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ശരരീരശാസ്ത്രം.. 2023 ഒക്ടോബർ ലക്കം ശാസ്ത്രഗതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം

മനുഷ്യമനസ്സിൽ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താൻ സംഗീതത്തിന് അനിതരസാധാരണമായ ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഭാഷയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പുതന്നെ, മനുഷ്യവർഗം ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പഠിച്ചു. ശബ്ദത്തിന്റെ മോഡുലേഷൻ, അതിന്റെ പിച്ചും തീവ്രതയും, എന്തിനേറെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വെറും ശബ്ദം പോലും അവർ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ഭാഷ നിർണ്ണയിച്ചു. സന്തോഷമോ ദേഷ്യമോ സങ്കടമോ ആകട്ടെ, ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും ശരീരഭാഷയിലൂടെയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യർ വഴികൾ കണ്ടെത്തി. സംഗീതം ഒരു ജീവിതരീതിയായി നാഗരികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംസ്‌കാരത്തിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ജഡിക ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആശയവിനിമയത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഘടനാപരമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉയർന്നുവന്നു. മൃഗങ്ങൾക്കും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പ്രാഥമികമായി ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ ഒരു മാർഗമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെ സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്യ അടയാളങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുരാവസ്തുശാസ്ത്രപരവും നരവംശശാസ്ത്രപരവുമായ ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രൂപപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് എത്‌നോമ്യൂസിക്കോളജി എന്ന മേഖല ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നത്. സംഗീതത്തിന്റെ നരവംശശാസ്ത്രം സംഗീതം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത സംസ്‌കാരങ്ങളെയും ജീവിതരീതികളെയും സ്വാധീനിച്ചത് എന്നതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു. ആധുനികലോകത്തിൽ, ശാസ്ത്ര-സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ നാം വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം തന്നെ നടത്തി. ഇന്ന് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ കൗതുകകരമായ ഒരു പഠനവിഷയം വോക്കൽ കോർഡിന്റെയും ശബ്ദ ഉൽപാദനത്തിന്റെയും ശരീരശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. സംഗീതത്തിന്റെ ന്യൂറോ സയൻസ് എന്നത് മസ്തിഷ്‌ക പ്രവർത്തനത്തെ സംഗീതം എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. സംഗീതം തലച്ചോറിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ, വിശാലമായ ഒരു പുതിയ മേഖലതന്നെ നമുക്ക് തുറന്നുകിട്ടി.

അനുദിനം നിരവധി ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് സംഗീതം വിരൽത്തുമ്പിലാണ്. ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ പരിണാമങ്ങൾ സംഗീതാസ്വാദനത്തിന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനികമനുഷ്യന്റെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗഭാക്കാണ് സംഗീതം. മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക തലങ്ങളാൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു കലാരൂപമായും അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള, മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്ന ഒരു വിനോദോപാധിയായും ഒക്കെ സംഗീതം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. സംഗീതം എന്നത്, കേവലം ഒരു വിനോദം എന്നതിനപ്പുറം, കാലിക പ്രസക്തി അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമായിതന്നെയാണ് നാം കാണേണ്ടത്. ഒരു ഗാനം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു പാടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ശരീരം എവ്വിധം പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതും അറിവിന്റെ ജാലകത്തിലൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്.

പരസ്പരം സംവദിക്കുമ്പോൾ, ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾപോലും അറിയാതെ നാനോ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ മിന്നിമറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സംഗീതത്തിന്റെ സഞ്ചാര വഴികൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് അതിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾക്ക് മനുഷ്യജീവിത്തിൽ എത്ര അമൂല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. ഒരു ഈണം കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, അതിലൂടെ നമ്മുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ അതിന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഈ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്ക് ഇമ്പൾസുകളായി, ഓഡിറ്ററി നെർവിലൂടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പതിയുമ്പോഴാണ്. ഈ സഞ്ചാരപഥം എവ്വിധമാണെന്ന് നോക്കാം. സംഗീതം, അത് വായ്പ്പാട്ടാണെങ്കിലും വാദ്യ സംഗീതമാണെങ്കിലും അതിന്റേതായ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ, പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പല തരത്തിലാണ്. അത് പക്ഷേ, നമ്മുടെ കേൾവിയിൽ ആദ്യം എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ തലച്ചോറിലും അതുവഴി നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിലും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. നാം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവം മുതൽ ശ്രവണപഥത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെയുള്ള, വേഗത എന്നത് സെക്കൻഡിൽ 1125 അടി (ഏകദേശം 343 മീറ്റർ) ആണ്.

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കേൾവി എന്ന സംവേദനം സാധ്യമാകുന്നത്: പുറം ചെവി ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അവയെ ചെവിക്കനാലിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർണ്ണനാളത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ചെവിക്കനാൽ. ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണ് കർണ്ണപുടം സ്പന്ദിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് മധ്യകർണ്ണം സ്പന്ദനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും (amplify) അവയെ അകത്തെ ചെവിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അകത്തെ ചെവിയിൽ ആണ് കോക്ലിയ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കോക്ലിയയിൽ ചെറിയ രോമകോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ശബ്ദതരംഗങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നവയാണ്. അവ തലച്ചോറിലേക്ക് ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായ സിഗ്‌നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു. തുടർന്ന്, തലച്ചോർ അവയെ ശബ്ദമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ ഒരല്പം കൂടി വിശദമായി മനസിലാക്കാം.

ചെവിക്കനാൽ ഏകദേശം 1 ഇഞ്ച് നീളമുള്ളതും ചർമ്മത്തോടുകൂടിയതുമാണ്. ചെവിക്കനാലിന്റെ തൊലിയിൽ ചെറിയ രോമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് പൊടിയുടെയും അഴുക്കിന്റെയും വലിയ കണ്ണങ്ങളെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. പുറംചെവിയെ മധ്യചെവിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു നേർത്ത ചർമ്മമാണ് കർണ്ണപടലം. ചെവിക്കനാലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി കർണ്ണപടലം സ്പന്ദിക്കുന്നു. മധ്യ ചെവിയിൽ മല്ലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ചെറിയ അസ്ഥികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ അസ്ഥികൾ ഒരു ചങ്ങലയിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മല്ലിയസ് കർണ്ണപുടത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇൻകസ് മല്ലിയസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, സ്റ്റേപ്പ് അകത്തെ ചെവിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മധ്യകർണ്ണത്തിന്റെ അസ്ഥികൾ കർണ്ണപടത്തിന്റെ വൈബ്രേഷനുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. ചെവിക്കനാലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ വളരെ ദുർബലമായതിനാൽ ഈ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റേപ്പുകളുടെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വൈബ്രേഷനുകൾ അകത്തെ ചെവിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അകത്തെ ചെവിയിൽ കോക്ലിയ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ സർപ്പിളാകൃതിയിലുള്ള ഘടനയാണ്. കോക്ലിയയിൽ സർപ്പിളാകൃതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ രോമകോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേപ്പുകളിൽ നിന്ന് പകരുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി മുടി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് രോമകോശങ്ങൾ ഓഡിറ്ററി നാഡിയിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്‌നലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു. തലച്ചോറ് ഈ സിഗ്‌നലുകളെയാണ് ശബ്ദമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കൈമാറാൻ ചെവിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളും, അതിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രവും കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമൃ്യിഃ അഥവാ വോയിസ് ബോക്‌സും അതിന്റെ ഭാഗമായ വോക്കൽ കോർഡുകളുമാണ് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ഉപകരണം. വോക്കലൈസേഷൻ സമയത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ശ്വാസനാളം നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി വോയ്സ് ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കഴുത്തിൽ, നാവിന്റെ അടിഭാഗത്തിനും ശ്വാസനാളത്തിനും ഇടയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, പദാർഥങ്ങൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ, ശ്വാസനാളത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും വോക്കലൈസേഷനിലൂടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉൽപാദനം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശ്വാസനാളത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം. ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ഘടന നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ഡയഗ്രം പരിശോധിക്കാം:

ഇനി, ശ്വാസനാളത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം:
 1. എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്: ഈ ഫ്‌ളാപ്പ് പോലുള്ള ഘടന, വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണവും ദ്രാവകങ്ങളും പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു.
 2. തൈറോയ്ഡ് തരുണാസ്ഥി: ‘ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ശ്വാസനാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തരുണാസ്ഥിയാണ്, ഇത് ശ്വാസനാളത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.
 3. ക്രിക്കോയിഡ് തരുണാസ്ഥി: വളയത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ തരുണാസ്ഥി തൈറോയ്ഡ് തരുണാസ്ഥിക്ക് തൊട്ടുതാഴെയായി ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ആകൃതിയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
 4. ആർട്ടിനോയിഡ് തരുണാസ്ഥി: ജോഡിയായ പിരമിഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ഈ തരുണാസ്ഥികൾ വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ പിരിമുറുക്കവും സ്ഥാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 5. വോക്കൽ കോർഡ്സ്: വോക്കൽ ഫോൾഡ്‌സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വോക്കൽ കോർഡുകൾ, ശ്വാസനാളത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ശബ്ദം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുമാണ്. അവയിൽ വായു കടന്നുപോകുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റുചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പേശികളുടെ നേർത്ത, ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പിച്ച്, ബ്രീത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഫൊണേഷൻ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോക്കൽ കോർഡുകൾ എങ്ങനെ ശബ്ദത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം:

 1. പിച്ച്: വോക്കൽ കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പിച്ച് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ പിരിമുറുക്കവും നീളവും അനുസരിച്ചാണ്. നീളവും പിരിമുറുക്കവുമാകുമ്പോൾ, വോക്കൽ കോർഡുകൾ ഉയർന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അയവുവരുത്തുകയും ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ താഴ്ന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 2. ശ്വസന നിയന്ത്രണം: ഫലപ്രദമായ വോക്കലൈസേഷന് വേണ്ടത്ര ശ്വസന നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. വോക്കൽ കോർഡുകൾക്ക് വൈബ്രേറ്റുചെയ്യാനും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനും സ്ഥിരമായ വായുപ്രവാഹം ആവശ്യമാണ്. ശ്വാസനാളം, ഡയഫ്രവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, ഒപ്റ്റിമൽ ശബ്ദ ഉൽപാദനത്തിനായി വോക്കൽ കോർഡുകൾക്ക് ഉചിതമായ വായു മർദം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വായുപ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
 3. സ്വരസംവിധാനം: സ്വരനാഡികൾ മുഖേനയുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ യഥാർഥ ഉൽപാദനത്തെയാണ് സ്വരസൂചകം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വോക്കൽ കോർഡുകളിലൂടെ വായു കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അവ ഒന്നിച്ചുചേരുകയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ പിരിമുറുക്കവും കനവും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും തീവ്രതയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, വോക്കലൈസേഷൻ സമയത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ശ്വാസനാളം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വോക്കൽ കോർഡുകൾ പോലെയുള്ള അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ, പിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, ഉച്ചാരണത്തെ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശ്വാസനാളത്തിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശബ്ദങ്ങളും ഭാവങ്ങളും എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. ശബ്ദം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ശ്വാസനാളത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ വോക്കൽ കോർഡുകൾ, ശ്വാസനാളത്തിന്റെ തരുണാസ്ഥി (തൈറോയ്ഡ് തരുണാസ്ഥി, ക്രിക്കോയിഡ് തരുണാസ്ഥി, അരിറ്റനോയിഡ് തരുണാസ്ഥി മുതലായവ), എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, കൂടാതെ അവയുടെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പേശികൾ എന്നിവയാണ്. വോക്കൽ കോർഡുകൾ ഇതിൽ സവിശേഷ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ്. കാരണം, വായു കടന്നുപോകുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ശബ്ദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അവയ്ക്കാണ്. തരുണാസ്ഥികളും പേശികളും വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ പിരിമുറുക്കം, സ്ഥാനം, ആകൃതി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് പിച്ചിലും വോളിയത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. ശ്വാസനാളത്തിലെ തരുണാസ്ഥികൾക്ക് ശബ്ദം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുണ്ട്. ‘ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തൈറോയ്ഡ് തരുണാസ്ഥി വോക്കൽ കോർഡുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ശ്വാസനാളത്തിന് പിന്തുണ നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. ക്രിക്കോയിഡ് തരുണാസ്ഥി ശ്വാസനാളത്തിന്റെ അടിത്തറയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ ഘടന നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർട്ടിനോയിഡ് തരുണാസ്ഥികൾ വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും ചലനത്തിലും നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നു. വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ പിരിമുറുക്കവും സ്ഥാനവും ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ അവ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു; ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പിച്ചിനെയും ഗുണനിലവാരത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ശ്വാസനാളത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തരുണാസ്ഥി എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്, വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണവും ദ്രാവകവും പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഇത് വോക്കൽ കോർഡുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ശബ്ദ ഉൽപാദനത്തിനായി വ്യക്തമായ വായുപ്രവാഹം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ശ്വാസനാളത്തിന്റെ തരുണാസ്ഥി പേശികളുമായി ചേർന്ന് വോക്കൽ കോർഡുകളുടെ ചലനത്തെയും രൂപത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഇത് വ്യത്യസ്ത പിച്ചും വോളിയവും ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. നാം പാടുമ്പോൾ, ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ വോക്കൽ കോർഡുകളും ശ്വാസനാളവും നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ വായു കടന്നുപോകുമ്പോൾ വോക്കൽ കോർഡുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ശ്വാസനാളത്തിനും വോക്കൽ ഉപകരണത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

വോക്കൽ ഉപകരണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 1. ശ്വാസനാളം: ശ്വാസനാളത്തിൽ വോക്കൽ കോർഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവയുടെ പിരിമുറുക്കവും സ്ഥാനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്വാസനാളമാണ്. ഇത്, ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പിച്ചും വോളിയവും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
 2. ഡയഫ്രം: പാടുമ്പോൾ വായുപ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന, ശ്വാസകോശത്തിന് താഴെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേശിയാണ് ഡയഫ്രം. ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് ചുരുങ്ങുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തിയെയും പ്രൊജക്ഷനെയും ബാധിക്കുന്നു.
 3. റെസൊണേറ്ററുകൾ: ഇവയിൽ ശ്വാസനാളം, വാക്കാലുള്ള അറ, നാസൽ അറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ വോക്കൽ കോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചില ആവൃത്തികൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ശബ്ദത്തിന് അതിന്റെ തനതായ സ്വരവും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 4. ആർട്ടിക്യുലേറ്ററുകൾ: ഇവയിൽ നാവ്, ചുണ്ടുകൾ, താടിയെല്ലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വോക്കൽ കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനും സംഭാഷണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക കുറിപ്പുകളും ശബ്ദങ്ങളും ആലപിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് നേടാനാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെയും പിച്ചുകളുടെയും ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സംഗീതം ആസ്വാദനപഥത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, നമ്മൾ അതിനെ സ്വാഭാവികമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു സംഗീതജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബ്ദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവം മുതൽ അത് നമ്മളുടെ തലച്ചോർ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

ശുദ്ധസംഗീതത്തിന്റെയും പ്രകടനാധിഷ്ഠിത സംഗീതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെന്ന് നാം കരുതുന്നത് എന്താണോ അതിന്റെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പതിപ്പാണ് ഇന്ന് സംഗീത വിദ്യാഭ്യാസം. സംഗീത പഠനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ശാഖയായി മ്യൂസിക് തെറാപ്പി വികസിച്ചുവെങ്കിലും എത്നോമ്യൂസിക്കോളജി, വോക്കോളജി, ബയോമ്യൂസിക്കോളജി, മ്യൂസിക്കൽ ഐക്കണോഗ്രഫി, സംഗീതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ സംഗീത വിദ്യാർഥികളിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇപ്പോഴും പഠിക്കുകയോ പരിചയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്തവയാണ്. കർണ്ണാടക സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസിൽ ഇന്റർ-ഡിസിപ്ലിനറി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും ആഴത്തിലുള്ള പഠന, ഗവേഷണ പ്രക്രിയകൾ അത്ര കണ്ട് നടക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനോ കേന്ദ്രീകൃത ഗവേഷണമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. ലഭ്യമായ വിജ്ഞാന ശേഖരം ഇപ്പോഴും ഈ സംഗീത സങ്കല്പങ്ങളോടും സംഗീതത്തിനുള്ളിലെ മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി സാധ്യതകളോടും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. സംഗീതജ്ഞർക്കും സംഗീതവിദ്യാർഥികൾക്കും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ബഹു-ശാസ്ത്രപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ സമാന്തര പഠനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശരിയായ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് സംഗീതത്തിന് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സംഭാവന ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പരസ്പരബന്ധിതമാക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പുതിയ അറിവുകൾ നേടുന്നത് സംഗീത മേഖലയിലെ പരിണാമത്തിന്റെ അടുത്ത തലത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ്.

അധികവായനയ്ക്ക്

 1. https://www.kennedy-center.org/ education/resources-for-educators/ classroom-resources/media-andinteractives/media/music/your-brainon-music/your-brain-on-music/yourbrain-on-music-the-sound-systembetween-your-ears/
 2. https://www.tunedly.com/blog/ musictoyourears.html
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC5412481/
 4. https://my.clevelandclinic.org/health/ body/21872-larynx
 5. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/howthe-ear-works

അനുബന്ധ ലേഖനങ്ങൾ

Happy
Happy
40 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
60 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Previous post ശബ്ദാലേഖന ചരിത്രം -നാൾവഴികൾ
Next post നല്ലവരായ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരിറ്റു ചോര കൊടുക്കുമോ സുഹൃത്തുക്കളേ ?
Close