2021-22 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ – ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

2021- 2022 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

സ്കൂൾവിദ്യാഭ്യാസം : കേരളം മുന്നിൽ തന്നെ, പക്ഷെ…

സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര സൂചിക -നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വിശകലനങ്ങൾ,, പഠനത്തിന്റെ പരിമിതികൾ, നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – ഡോ.പി.വി.പുരുഷോത്തമൻ എഴുതുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക