കോവിഡ് വാക്സിനും വ്യാജവാർത്തകളും

വാക്സിൻ വിരുദ്ധതയും വാക്സിന് എതിരായ പ്രവർത്തനവും ശക്തമായി നേരിടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

നാരങ്ങയും കോവിഡും – വ്യാജസന്ദേശങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാം

വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നാമോർക്കണം. സർക്കാരും നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ പണിയെടുക്കുന്നു. നാലു നാരങ്ങായിൽ തീരാവുന്നതാണ് കോറോണയെങ്കിൽ  അതെന്താ ഇതുവരെ അവർ തന്നെ പറയാത്തത്?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക