അഫിലിയോൻ എന്ന ‘ഫീകരൻ’

ഈ വർഷത്തെ അഫിലിയോണിന് മുമ്പില്ലാത്ത തരം പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുംതന്നെയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വാട്ട്സ് ആപ്പ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുമില്ല. അതു കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട. 

ഗ്രിഗർ മെന്റൽ – ജീവിതരേഖ

ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ, അസാമാന്യമായ ക്ഷമ ഇവയായിരുന്നു ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ ഗ്രിഗർ മെൻഡലിന്റെ കൈമുതൽ. മുപ്പതിനായിരത്തോളം ചെടികളാണ്, തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നട്ടുവളർത്തിയത്. ഏഴു വർഷമെടുത്തു ഈ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ.

Close