കൊവാക്സിന്റെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ആര്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ടതാണ് ? 

രാജ്യം കടന്നു പോകുന്ന അടിയന്തിര ഘട്ടത്തില്‍ പേരില്‍ മാത്രമല്ല “ഭാരത്‌ ബയോ ടെക്:   ഭാരതത്തി”ലെ ജനങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ക്കും മുൻഗണന നല്‍കണം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കോവാക്സിനും കോവിഷീൽഡും : ഏതാണ് മെച്ചം ?

കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ് എന്നീ രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നൽകി വരുന്നത്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്താണ്, ഏതാണ് താരതമ്യേന മികച്ചത് എന്ന് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഡോ.അനീഷ് ടി.എസ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക