2020ലെ ആബെൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

 ഇസ്രായേലുകാരനായ ഹിലെൻ ഫെസ്റ്റെൻബെർഗ് (Hillen Furstenberg), അമേരിക്കക്കാരനായ ഗ്രെഗറി മാർഗുലിസ് (Gregory Margulis) എന്നിവർക്ക് സംഭവ്യതയെക്കുറിച്ച് (probability) നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിനാണ് അബേല്‍ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്.നോബെൽ പുരസ്കാരങ്ങൾക്കു സമാനമായി

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

കരേൻ ഉലൻബക്ക് ആബേല്‍ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യവനിത

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന് നൊബേൽ സമ്മാനങ്ങളില്ല. എന്നാൽ അതിനു തുല്യമായി കരുതപ്പെടുന്ന രണ്ടു സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്. ഫീൽഡ്സ് മെഡലും ആബേൽ പുരസ്കാരവും. ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് നല്കപ്പെടുക. 2014ൽ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക