ഒക്ടോബർ 25 ലെ ഗ്രഹണക്കാഴ്ച്ചകൾ – ലൂക്ക വായനക്കാർ അയച്ചുതന്നത്…

Happy
Happy
28 %
Sad
Sad
3 %
Excited
Excited
61 %
Sleepy
Sleepy
1 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
7 %

Leave a Reply

Previous post ഒക്ടോബർ 25 ഗ്രഹണം തത്സമയം കാണാം
Next post കാലാവസ്ഥാ സുരക്ഷ : ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം
Close